სიახლეები

"გენდერული როლები და სტერეოტიპები"

📣 14-16 ოქტომბერს ჩატარდა ახალგაზრდული ტრენინგი "გენდერული როლები და სტერეოტიპები"
განხილულ საკითხებს შორის იყო:
🔹 ქალთა უფლებების ისტორია, ფემინიზმი;
🔹 გენდერული თანასწორობა, არაანაზღაურებადი შრომა;
🔹 ძალადობა, ნაადრევი ქორწინება, გენდერი და შეზღუდული შესაძლებლობა;
🔹 როგორ დავწეროთ პროექტი.
✨ მონაწილეებს, რომლებიც წარმატებით გაივლიან ტრენინგებს, შესაძლებლობა მიეცემათ მიიღონ დაფინანსება ადგილობრივი ინიციატივებისა და პროექტების განსახორციელებლად, რაც გენდერული თანასწორობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებას, ქალების ეკონომიკურ გაძლიერებასა და პოლიტიკურ მონაწილეობას შეუწყობს ხელს.
🇪🇺 ახალგაზრდული ტრენინგები ხორციელდება „ქალების ძალა - ეკონომიკური და პოლიტიკური მონაწილეობა ინკლუზიური საზოგადოებისთვის საქართველოში“ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საერთაშორისო ორგანიზაცია "ქალები საერთო მომავლისთვის" WECF Georgia ადგილობრივ პარტნიორ ორგანიზაციებთან – Women's Fund in Georgia, რაჭის სათემო ორგანიზაცია • Racha Community Organization, ქალი და რეალობა Woman and Reality, პანკისის ქალთა საბჭო Pankisi Women's Council თანამშრომლობით და ევროკავშირის ფინანსური მხარდაჭერით. European Union in Georgia