სიახლეები

ხანდაზმულები სოფელ შეკვეთილში

📣12 სექტემბერს, ანასეულის სათემო მომსახურების ხანდაზმულები იმყოფებოდნენ სოფელ შეკვეთილში, მუსიკოსთა პარკში. სასიამვნო გასეირნებით, დადებითი ემოციებით სავსე დაბრუნდნენ ხანდაზმულთ სახლში.
📌 ღონისძიება განხორციელდა სამწლიანი პროექტის, “უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან (YPU) და საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია (GPIDA) ერთად. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია European Union in Georgia