სიახლეები

კვლევა თემაზე - მშობლების შრომითი მიგრაციის ზეგავლენა მათი არასრულწლოვანი შვილების აღზრდისა და განვითარების ფაქტორებზე

✅”ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირმა" დაგეგმა და განახორციელა კვლევა თემაზე - მშობლების შრომითი მიგრაციის ზეგავლენა მათი არასრულწლოვანი შვილების აღზრდისა და განვითარების ფაქტორებზე.
📌კვლევა განხორციელდა 2021 წლის ნოემბრიდან 2022 წლის აპრილის პერიოდში.
📍კვლევის საბოლოო ანგარიშს შეგიძლიათ გაეცნოთ მითითებულ ბმულზე 👇
🤝კვლევა განხორციელდა „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მიერ პროექტის „უკეთესი მომავლისთვის“ ფარგლებში ორგანიზაცია Brot für die Welt-ის ფინანსური მხარდაჭერით.