სიახლეები

მოტივაციური ინტერვიუ

📢25-26 ივლისს, ხანდაზმულთა სახლის თანამაშრომლებს ჩაუტარდათ ტრენინგი მოტივაციური ინტერვიუ.
მონაწილეები გაეცნენ მოტივაციური ინტერვიუირების არსს და თეორიულ ინფორმაციას ინტერვიუს ჩატარების ტექნიკებზე. მათ, თავადაც გაივარჯიშეს მოტივაციური ინტერვიურების ტექნიკების გამოყენებაში. ტრენინგზე მონაწილეებმა იმსჯელეს ასევე, მოტივაციური ინტერვიურების პრაქტიკაში გამოყენების შესაძლებლობებზე.
📍ტრენინგი ჩატარდა სამწლიანი პროექტის “უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან (YPU) და საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია (GPIDA) ერთად. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია European Union in Georgia