სიახლეები

პრესის წარმომადგენლებისათვის გამცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები

📌📄🗞📝 დღეს, 16 ივნისს ა(ა)იპ „ახალაგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მიერ დაჯილდოვდნენ პროექტის „სამოქალაქო ჩართულობა პოზიტიური ცვლილებებისთვის" (დაფინანსებულია BROt fur die welt მიერ) ფარგლებში პრესის წარმომადგენლებისათვის გამცხადებული კონკურსის გამარჯვებულები, გაზეთ „გურია ნიუსის“ ჟურნალისტები
📍🖋 გიორგი გირკელიძე Giorgi Girkelidze - სტატიისთვის
"სახელმწიფო მზრუნველობიდან გასული სრულწლოვანების პრობლემები და მისი გადაჭრის გზები"
http://gurianews.com/…/sakhelmtsipo-mzrunvelobidan-gasuli-s…)
📍🖋 მარინა ჩიხლაძე Marina Chikhladze- სტატიისთვის
"ვალდებულება და პასუხისმგებლობა მომავალი თაობის წინაშე: „ აუცილებელია სტერეოტიპის შეცვლა პროფესიულ სწავლებაში“ (http://gurianews.com/…/valdebuleba-da-pasukhismgebloba-moma… )
📝 კონკურსის მიზანი გახლდათ რეგიონსა და ქვეყანაში საგანმანათლებლო და სოციალური გამოწვევების შესწავლა და წარმოჩენა ორგანიზაციის მიერ მომზადებული კვლევის ანგარიშებზე დაყრდნობით.
🖋🖊📝 კონკურსში გამარჯვებულ ჟურნალისტებს გადაეცათ ფულადი ჯილდო 500 ლარის ოდენობით.