სიახლეები

საზაფხულო სკოლა

📌დასრულდა საზაფხულო სკოლა გურიის, ქვემო ქართლისა და კახეთის რეგიონებში ორგანიზაცის 17 პარტნიორი საჯარო სკოლისა და „ლიდერთა სკოლის“ მოსწავლეების მონაწილეობით.
🎯საზაფხულო სკოლის მიზანს „ლიდერთა სკოლისა“ და „იდეებისა და მეწარმეობის ლაბორატორიების“ წევრებისთვის სამეწარმეო უნარ-ჩვევების გაძლიერება და სამეწარმეო საქმიანობისას სოციალური მიზნების შესახებ ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენდა.
🖇შეხვედრების ფარგლებში:
1. მოზარდებს მიეწოდათ ინფორმაცია სამეწარმეო საქმიანობის მიზნების მრავალფეროვნების შესახებ
2. დაეუფლნენ სტრესის მართვის სტრატეგიების, რათა მარტივად შეძლონ ინიციატივების განხორცილებების პროცესში გამოვლენილი გამოწვევების მართვა
3. მოზარდების მხრიდან შემუშავდა რეკომენდაცები საჯარო სკოლების ადმინისტრაციებისთვის სასწავლო პროცესში სამეწარმეო კომპეტენციის გაძლიერებისკენ მიმართული სტრატეგიის შემუშავების მიზნით
4. დაიგეგმა 12-ზე მეტი ინიციატივა, სკოლასა და თემში, გავლენაზე ორიენტირებული სამეწარმეო საქმიანობის შესახებ ცნობიერების ამაღლებისა და პოპულარიზების მიზნით
სამუშაო პროცესს მიღმა მოზარდების თავისუფალი დროის მხიარულად და პროდუქტიულად გატარებაზე მოხალისეობრივად იზრუნა კურდღელაურის საჯარო სკოლის „იდეებისა და მეწარმეობის ლაბორატორიის“ ფასილიტატორმა თამარ მოსიაშვილმა. მოზარდებისთვის შეთავაზებული აქტივობები ითვალისწინებდა სამეწარმეო თემატიკას და ხელს უწყობდა ლიდერული და გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების გაძლიერებას.
📍საზაფხულო სკოლა განხორციელდა ევროკავშირისა (EU) და „პური მსოფლიოსთვის“ (Brot) ფინანსური მხარდაჭერით პროექტების „უნარების გაძლიერება და დასაქმების ინოვაციური შესაძლებლობები საქართველოს რეგიონული განვითარებისთვის“ („Skill Building and Innovative Job Opportunities for Regional Development of Georgia“) და „უკეთესი მომავლისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევების და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირსა (YPU) და საქართველოს სამოქალაქო განვითარების ასოციაციასთან (GCDA) ერთად.