სიახლეები

წიგნის მკითხველთა კლუბი

📣 გურიანთის იდეებისა და მეწარმეობის ლაბორატორიის წევრების ინიციატივა წიგნის მკითხველთა კლუბის შექმნასთან დაკავშირებით რეალურად განხორციელდა სხვადასხვა ორგანიზაციის, კომპანიის და კერძო პირების აქტიური მხარდაჭერით.
✅გურიანთის იდეებისა და მეწარმეობის ლაბორატორიის მენტორი გოგა ჩანადირი, რომელმაც მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა მოზარდების იდეის განხორციელების პროცესში.
✅მარიამის და ელენეს იდეა, რომ შეექმნათ მკითხველთა კლუბი თავიანთ სკოლაში მიუხედავად არაერთი დაბრკოლებისა მიღწეულია, რაც მათთვის და თანატოლებისთვის მნიშვნელოვანი მოტივაციაა შეცვალონ თავიანთი გარემო უკეთესობისკენ.
შეხვედრას ესწრებოდა პარტნიორი საჯარო სკოლების წარმომადგენლები, დონორები, სკოლის მოსწავლეები და ადმინისტრაცია.