„უკეთესი განათლება, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა და ბავშვებისა და ახალგაზრდებისთვის სოციალური სარგებლის ხელმისაწვდომობა “

........