სიახლეები

ახალგაზრდული ცენტრის შემაჯამებელი პრეზენტაცია

✅ “ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან” არსებული ახალგაზრდული ცენტრის 6 წლიანი მუშაობის შედეგები შეჯამდა.
✅ ახალგაზრდებმა ისაუბრეს პროგრამა PITA-ში თავიანთ გამოცდილებაზე, მიღებულ შესაძლებლობებზე, ცოდნაზე, ახალ უნარ-ჩვევებზე, მეგობრებზე და იმ საერთო ინტერესებსა და ღირებულებებზე, რომლებიც პროგრამის ყველა წევრს აკავშირებს ერთმანეთთან-ტოლერანტობის და მრავალფეროვნების მნიშვნელობაზე.