სიახლეები

„ჩემი და შენი უსაფრთხოება“

2021 წლის 23 აპრილს „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ ლიდერთა სკოლის ინტერქატიური თეატრის ჯგუფმა ორგანიზაციის ღია სივრცეში სპექტაკლის „ჩემი და შენი უსაფრთხოება“ ჩვენება მაოწყო.
სპექტაკლი უსაფრთხო გარემოსთან დაკავშირებული სხვადასხვა ტიპის პრობლემებს ასახავს, ასევე, მასში ხაზგასმულია გენდერული უთანასწორობის საკითხები, ქალებისა და მამაკაცების როლები ოჯახში და მათ მიმათ საზოგადოების დამოკიდებულებები.
სპექტაკლს, COVID ვითარებიდან გამომდინარე ესწრებოდნენ მხოლოდ ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები, მშობლები და პედაგოგები. სპექტაკლის ბოლოს გაიმართა დისკუსია, სადაც მაყურებლებმა თავიანთი მონაწილეობით გაითამაშეს წარმოდგენილი პრობლემების ალტერნატიული სცენარი.
ქვეყანაში შექმნილი რეგულაციების გათვალისწინებით დაგეგმება გასვლითი ჩვენებები ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის თემებში.