სიახლეები

ხანდაზმულები შავი ზღვის სანაპიროზე

📣 4 აგვისტოს, ანასეულის სათმო მომსახურების ხანდაზმულები იმყოფებოდნენ შავი ზღვის სანაპიროზე, სოფელ შეკვეთილში. დღე გამოდგა სასიამოვნო, შთამბეჭდავი და დადებითი ემოციებით აღსავსე.
📌 პროექტი განხორციელდა ორგანიზაცია: „ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მხარდაჭერითა და სამწლიანი პროექტის: “უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან (YPU) და საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია (GPIDA) ერთად. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია European Union in Georgia