სიახლეები

კვლევის საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია

📢2020 წლის 24 სექტემბერს ა(ა)იპ ,,ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირის“ მიერ მომზადებული კვლევის საბოლოო შედეგების პრეზენტაცია გაიმართა თემაზე - დისტანციური სწავლება და არსებული გამოწვევები.
შეხვედრას სფეროს ექსპერტები, სკოლის პედაგოგები და დირექტორები, ასევე მშობლებიც ესწრებოდნენ. შედეგების გაცნობის შემდეგ გაიმართა დისკუსია ძირითადი მიგნებების შესახებ.
📌შეხვედრა გაიმართა Zoom-ის პლატფორმის გამოყენებით.
#YPU
#ახლგაზრდაპედაგოგთაკავშირი