სიახლეები

“მშობლების შრომითი მიგრაციის ზეგავლენა მათი არასრულწლოვანი შვილების აღზრდისა და განვითარების ფაქტორებზე”

ჩვენი ორგანიზაციის მიერ განხორციელებული კვლევის: “მშობლების შრომითი მიგრაციის ზეგავლენა მათი არასრულწლოვანი შვილების აღზრდისა და განვითარების ფაქტორებზე” საუბრობს განათლების კომპონენტის მენეჯერი ხატია ჭანიშვილი.

https://fb.watch/jhpo2b1vDP/