სიახლეები

საინფორმაციო/სასწავლო ვიზიტები ტექნოპარკში

📣 ოზურგეთის ტექნოპარკში საინფორმაციო/სასწავლო ვიზიტები დასრულდა.
✔️ ტექნოპარკის სამუშაო პროცესს გაეცნო ჩოხატაურის ლიდერთა სკოლის მოსწავლეები.
🚀 მოზარდებს შესაძლებლობა ჰქნოდათ გასცნობოდნენ იმ შესაძლებლობებს, რომლებსაც ტექნოპარკი სთავაზობს ახალგაზრდებს.