სიახლეები

ტრენინგი "ძირითადი კომპეტენციები და სამუშაოსთვის მზაობა"

13–15 თებერვალს ჩატარდა ტრენინგი "ძირითადი კომპეტენციები და სამუშაოსთვის მზაობა"
👉 ტრენინგზე განხილული საკითხები
🔹 პიროვნებათაშორისი კომუნიკაციის მნიშვნელობა და თავისებურებები საქმიან გარემოში; კომუნიკაციის ეფექტურობის განმსაზღვრელი ფაქტორები
🔹 საქმიან გარემოში გამოსაყენებელი კომუნიკაციური ტექნიკები: ასერტიულობა; მე- შეტყობინება;უკუკავშირი
🔹 რას ნიშნავს იყო გუნდური მოთამაშე? გუნდური მუშაობის ეფექტურობის განმსაზღვრელი ფაქტორები; დროის ეფექტურად მართვა და სხვ.
🤝 ტრენინგი ტარდება პროექტის "ცოდნისა და უნარების განვითარების ქსელებისა და პლატფორმების გაძლიერება (LINKS)" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება საქართველოს გაეროს ასოციაციისა (UNAG) და საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდის თანამშრომლობით
პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია ევროკავშირის დელეგაცია საქართველოში
გურიაში პროექტის პარტნიორია - ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირი.
დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით:
📞 571 094 949; 595448 892; 557 923 579