სიახლეები

ვიზიტი ქალაქ ბათუმში

📣მიმდინარე წლის 5 ნოემბერს, ანასეულის სათემო მომსახურების ხანდაზმულები იმყოფებოდნენ ბათუმში. მათ გაისეირნეს ბათუმის ბულვარში, შემდეგ კი სტუმრობდნენ რესტორანს „აჭარული სახლი“.
📌ღონისძიება ჩატარდა სამწლიანი პროექტის “უფლებებზე დაფუძნებული სოციალური მომსახურების განვითარება შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების და ხანდაზმულებისთვის“ ფარგლებში, რომელსაც ახორციელებს საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), ახალგაზრდა პედაგოგთა კავშირთან (YPU) და საქართველოს საზოგადოებრივი ინტერესების დაცვის ასოციაცია (GPIDA) ერთად. პროექტის ფინანსური მხარდამჭერია European Union in Georgia